2000 tot heden

Op school maakte men voor het eerst kennis met de axenroos tijdens een schoolfeestmusical in 2000. In schooljaar 2005-2006 kreeg de werking  pas écht gestalte door het opstellen van een schooleigen leerlijn. De concrete uitwerking ervan startte in schooljaar 2006-2007 met de introductie van een gezamenlijke maandopening rond de “ax van de maand” en met de uitwerking van de leerlijn op klasniveau.

Voor de ouders maakten we een “brief uit axenland’”. Daarin maken ouders kennis met het dier van de maand en zijn typisch goed- en slechtgemutst gedrag. We lichten dit toe voor het gedrag op school, maar ook voor het gedrag thuis. Zo kunnen ouders hun kind enerzijds in de bloemetjes zetten telkens wanneer men positief gedrag vaststelt, en anderzijds helpen om het gedrag bij te sturen  ( d.w.z. van de ene naar de andere ax overstappen) Uiteraard kan het een hulpmiddel zijn om zelf als ouder een fijne, gezonde relatie uit te bouwen met zoon- of dochterlief.

Sinds 2007- 2008 wordt het axenroosrapport als bijlage bij het rapport leef- en werkhouding gevoegd. Elke maand wordt één dier  specifiek belicht en geven we aan hoe en wanneer we in de leerling  een goedgemutste ( of slechtgemutst ) dier herkennen.

Tot op heden wordt iedere maand geopend met het axenroosmoment dat volgens een drie- jaarlijkse cyclus verloopt en verschillend is qua opbouw voor onderbouw en bovenbouw.
Op die wijze hopen we ons steentje bij te dragen tot de relationele vorming van onze kinderen.

 

 

 

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.