Het CLB is een onafhankelijke dienst die ter beschikking staat van leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties voor informatie, advies en begeleiding.

 

Het CLB - team bestaat uit administratieve medewerkers, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

 

Het CLB werkt samen met andere CLB - centra en met hulpverlenende personen en diensten zoals: centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, huisartsen, specialisten...

 

Het CLB heeft respect voor de keuze en de overtuiging van de ouders en de leerlingen. De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen.  De medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.  De tussenkomsten zijn kosteloos.

 

Bij het CLB kan je terecht met vragen of zorgen over

 

  • de opvoeding
  • de studiekeuze
  • de gezondheid
  • leren en ontwikkeling
  • persoonlijke en relationele ontwikkeling
  • welbevinden in de school en/of klas.

 

Naast een aantal vaste activiteiten zoals:

 

  • de medische onderzoeken
  • de begeleiding bij spijbelgedrag
  • de maatregelen bij besmettelijke ziekten

 

werkt het CLB voornamelijk vraaggestuurd.  Dit wil zeggen dat het CLB steeds wil ingaan op vragen van de jongere zelf, de ouders en de school.

 

 

 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

 

Ankerstraat 63

 

9100 Sint - Niklaas

 

Tel: (03) 780 66 04

 

Fax: (03) 776 53 39

 

E - mail: sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be

 

Website: www.vclbwaasdender.be

 

 

 

 Openingsuren: Op alle werkdagen:
van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
maandagavond open tot 18.30 uur

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.