LOP's kunnen bestaan vanaf 1 januari 2003 zoals voorzien in het GOK- I decreet over gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

Het LOP bundelt alle info over scholen én lokale organisaties uit eenzelfde regio die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs.

Het LOP heeft een onderzoeksopdracht op lokaal niveau en een adviesopdracht op lokaal, provinciaal en gewestelijk vlak door het maken van omgevingsanalyses.

Het LOP heeft een adviesopdracht en kan aldus een stuwende kracht zijn voor veranderingen en evolutie.

Het LOP kan bemiddelend optreden bij de doorverwijzing van een leerling en gaat op zoek naar de beste oplossing.

Het LOP heeft een ondersteunende rol door het opzetten en doorgeven van goede praktijkvoorbeelden en bij de realisatie van het inschrijvingsrecht.

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.