De schoolraad is een formeel, wettelijk opgelegd overlegorgaan met vertegenwoordigers van de van de lokale gemeenschap, de ouders en leerkrachten. Ook de directie is aanwezig. De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over pedagogische aangelegenheden. De afgevaardigden worden om de vier jaar verkozen.

Een geactualiseerd overzicht met coördinaten van de schoolraad vindt u hieronder.

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.