Beste ouder,

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van enkele nieuwe afspraken i.v.m. medicijngebruik op school. Deze afspraken werden vastgelegd voor alle scholen van onze scholengemeenschap naar aanleiding van gewijzigde wettelijke verplichtingen.

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuis hoort. 

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bijvoorbeeld omdat een antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat een pilletje elke dag moet ingenomen worden (diabetes,…), omdat een kind chronisch ziek is,…

Leraren zijn geen artsen. Ze mogen geen medicijnen toedienen. Ze mogen enkel toezien op medicijngebruik wanneer er een correct ingevuld medisch attest voor is. Anders zijn ze volgens de wet strafbaar.

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.

  • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts en de ouder(s). Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat afhalen.
  • Zonder attest ziet geen enkel personeelslid van de school toe op het nemen van medicijnen - ook niet bij uitzondering - en mag uw kind niet op eigen houtje een medicijn innemen!
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met het volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af aan de betrokken leerkracht van het kind. Steek het niet zomaar in de boekentas.
  • De directeur duidt een verantwoordelijke aan - meestal de klastitularis - die zal toezien op het correct gebruik van de medicatie.

 

 Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

 De directeur

 

 

 

 

 

Download attest medicatie

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.