Over de Priester Poppeschool

 

"Hoe lang bestaat de Priester Poppeschool eigenlijk?"

 

“Hoe en wanneer startte de school met gemengd onderwijs?"

 

"Wanneer is het nieuwe schoolgebouw opgericht?"

 

“Hoeveel directies heeft de school reeds gekend?"...

 

Deze en nog andere vragen worden ons zo nu en dan gesteld. Niet altijd weten we op alle vragen een antwoord. Tijd dus om daaraan iets te doen!

 

 

 

We gingen te rade bij Luc Peleman, geboren Elverselenaar, secretaris van de Heemkundige Kring Braem en Elverselekenner bij uitstek. Hij schetst voor u de geschiedenis van de Priester Poppeschool in vogelvlucht. De foto's mochten we van de beeldbank 'Erfgoedbank Waasland' plukken.

 

Hebt u zelf nog oude foto's die de historiek van onze school illustreren en wilt u deze graag met anderen delen? Dat kan door de foto’s even aan de school uit te lenen waar wij ze kunnen digitaliseren en toevoegen aan de webpagina. Inmiddels konden we reeds foto’s van mevr. Rita Colman –Van Remoortere ter illustratie toevoegen, waarvoor dank.

 

 

 

 

 

Over Priester Poppe

 

Priester Poppe, de priester die in 1890 in Temse geboren is en naar wie onze school genoemd werd, kwam in 1999 in de actualiteit naar aanleiding van zijn zaligverklaring in Rome.  Vele jaren eerder schreef Jef Nys, de auteur en tekenaar  van Jommeke, het stripalbum: "Het schone avontuur van een bakkersjongen". In het album schetst Jef Nys het leven en werk van Edward Poppe. Dit album werd in 1960-1961 in verschillende afleveringen in een bijlage bij het dagblad "het Volk" gepubliceerd.

 

Jef Nys overleed in  2009. Aan zijn familie stelden we de vraag om de strip fragmentarisch op onze website te mogen plaatsen. Hiervoor kregen we van hen de schriftelijke toelating, waarvoor hartelijk dank.

 

Vanaf januari 2011 krijgt u de strip  als vervolgverhaal, gedurende enkele weken te lezen. Houd er bij het lezen rekening mee dat het verhaal 50 jaar geleden geschreven is en dat het leven  van Edward Poppe zich 150 jaar geleden afspeelde. U zal meteen begrijpen dat ook u als le zer een sprong in de tijd terug moet maken.

 

Toch hopen we dat meerderen onder jullie zullen genieten van dit stukje "erfgoed". Veel leesgenot!

 

Lut D’Hondt, directeur Priester Poppeschool Elversele

 

 

 

 

 

De geschiedenis van de Priester Poppeschool in vogelvlucht

 

1879 Zoals bijna overal elders in België werd - als reactie op de liberale wet van onderwijsminister Van Humbeeck - in Elversele een vrije school opgericht. Pastoor Frederic De Meyer vond de zusters Jozefienen uit Sint-Niklaas bereid om vanaf 1 oktober 1879 les te geven aan de Elver­seelse kinderen. De gemeenteschool (naast de pastorij) verloor bijna al haar leerlingen.

 

 

 

1880 Na enkele maanden te hebben lesgegeven in huizen van particulieren, konden de Jozefienen in mei 1880 - achter de woning die hen tot klooster diende - een nieuwgebouwde school in gebruik nemen (de huidige gemeentelijke kinderopvang).

 

 

 

 

 

 

 

1934 Onder leiding van pastoor Alfred De Coninck werd de school van de Jozefienen uitgebreid met een vierde klaslokaal en een zaal, die de naam Kristus-Koningzaal kreeg.

 

 

 

 

1939 Het woonhuis van de Jozefienen, aanvankelijk eigendom van pastoor Theodoor Verwilghen uit Haasdonk, werd pas in 1939 door diens erfgenamen verkocht aan de congregatie van de Jo­zefienen in Sint-Niklaas. Zij lieten het gebouw afbreken en vervangen door een nieuwbouw, naar een ontwerp van architect Oscar Van Daele uit Sint-Niklaas. In april 1940 - net vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog - was het nieuwe klooster klaar. Op 8 april 1940 werd het ingezegend door pastoor Georges De Craene.

 

 

 

1949 Na opmerkingen van de inspectie werd de school van de Jozefienen grondig gerenoveerd: de schutsels tussen de klassen werden vervangen door muren, er kwamen gangen tussen de klassen, er werden grote vensterramen gestoken, nieuwe vloeren gelegd enz. De uil van de Kristus-Koningzaal werd verbouwd tot een vijfde klaslokaal.

 

 

 

1960 Onder impuls van pastoor Omer Van den Bergh werd de vzw Parochiale Werken van Elversele opgericht. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1960. Via notariële aktes van 20 mei 1960 en 7 april 1961 kwamen de school, de zaal, kleinere afhankelijkheden, de bijbehorende grond en twee oprijwegen op het actief van de vzw. Het klooster bleef eigen­dom van de congregatie van de Jozefienen.

 

 

 

 

1962 Op grond die kon worden aangekocht van de familie Vermeire bouwde de vzw Parochiale Wer­ken in de jaren 1961-1962 een nieuwe bewaarschool: drie klaslokalen, enkele kleinere lokalen, sanitair en een geïntegreerde bibliotheek, waar vele jaren de Katholieke Boekerij was gehuis­vest (later in gebruik genomen als directielokaal). De architect was José Van Daele uit Sint-Ni­klaas.

 

Voortaan werd de naam Priester-Poppeschool gehanteerd, naar Edward Poppe (1890-1924), die in oktober 1999 zalig werd verklaard. Poppe werd weliswaar in Temse geboren, maar hij was naar afkomst een rasechte Elverselenaar.

 

 

 

 

1971 De vrije kleuter- en lagere meisjesschool van de zusters Jozefienen en de gemeentelijke jon­gensschool richtten een gezamenlijk schoolcomité op, bestaande uit pastoor René Fierlafijn, burgemeester Emiel Naudts, zuster Renata (directrice van de meisjesschool), Robert Van Cau­teren (schoolhoofd van de jongensschool), onderpastoor Roger Vereecken, Jozef De Meester, Albert Van Mele, Petrus Leeman, Frans Colman, Albert Elewaut, Georges De Vos en Maurits Goethals.

 

 

 

1972 Op 9 mei 1972 werd de gezamenlijke Oudervereniging Jongens- en Meisjesschool opgericht, met Jozef Van Meirvenne als eerste voorzitter.

 

 

 

1978 Na moeizame onderhandelingen kwam het tot een fusie, waarbij de gemeentelijke jongens­school ophield te bestaan. Op 1 september 1978 slorpte de Vrije Lagere Meisjes- en Kleuter­school Priester Poppe de jongensschool op. Zuster Renata bleef directrice; Robert Van Caute­ren werd opnieuw onderwijzer.

 

 

 

1984 Er werd een vierde kleuterklas gebouwd en in gebruik genomen.

 

 

 

1989 Op woensdag 11 oktober 1989 - na 110 jaar onderwijs- en apostolaatswerk in Elversele - trok­ken de laatste Jozefienen de deur van het klooster definitief achter zich dicht.

 

 

 

1996 Uit een verslag van de inspectie was gebleken dat de gebouwen in de Dorpstraat én de Hof ter Elstlaan niet langer voldeden aan de eisen van een eigentijdse basisschool; de parochie­zaal was niet langer geschikt als gym- en eetzaal. Er kwam een nieuwe school, die op 22 no­vember 1996 officieel in gebruik werd genomen.

 

 

 

2004 De oude school, de parochiezaal en de speelplaats werden overgenomen door het gemeente­bestuur van Temse.

 

 

 

2009 De parochiezaal ging in juli 2009 tegen de vlakte.

 

 

 

2010 De vrijgekomen ruimte wordt ingericht als speelweide en wordt geopend op 15 oktober 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Luc Peleman (Heemkundige Kring Braem vzw),  24 november 2010

Foto's via  Erfgoedbank Waasland en Rita Van Remoortere

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.