Hoewel geen wettelijk orgaan, is de ouderraad een belangrijke participant bij het schoolgebeuren. De ouders, leerkrachten en directie denken samen over uiteenlopende zaken waarbij de collectieve belangen van de kinderen centraal staan. In een positieve sfeer kan er geïnformeerd, overlegd en van mening gewisseld worden waardoor de werking van de school vaak duidelijker wordt. Vaak worden initiatieven genomen die praktische realisaties tot gevolg hebben zoals feesten op school, verzorgen van recepties, meewerken aan schoolactiviteiten, organiseren van geldacties, mee klussen enz. U kan als ouder aansluiten als bestuurslid en mee vergaderen op regelmatige basis, of als vrije medewerker de handen uit de mouwen steken. Een degelijke ouderwerking komt de school zeker ten goede en wordt erg gewaardeerd.

 

Eén keer per jaar organiseren de ouderraden van de scholengemeenschap samen een gemeenschappelijke voordracht voor ouders.

Mailadres ouderraad: ouderraad@basisschool-elversele.be

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.