Bijlage 1 bij schoolwijzer: Afspraken leefregels kinderen

 

 

 

IK EN MIJN LEEFREGELS OP DE PRIESTER POPPESCHOOL

 

 

 

Ik op de heen- of terugweg

 

 1. Ik ben voorzichtig op de weg en volg de verkeersregels.

 2. Ik neem de veiligste weg in samenspraak met mijn ouders

 3. Ik volg de instructies van de gemachtigde opzichter.

 4. Aan de straatingang stap ik af van mijn fiets en leid mijn fiets aan de hand.

 5. Mijn fiets plaats ik onmiddellijk in de fietsenstalling en zet hem op slot.

 6. Als ik te laat kom, meld ik me aan bij de directie.

 7. Eenmaal aangekomen verlaat ik de school niet meer zonder toestemming van de leerkracht.

 8. Na de lessen sta ik in de passende rij om naar huis te gaan.

 9. Als ik niet opgehaald word, ga ik naar de opvang.

 

 

 

Ik op school

 

 1. Ik spreek op school algemeen Nederlands.

 2. Op school hanteer ik een beleefde en deftige woordenschat.

 3. Ik kom netjes gewassen en gekamd naar school.

 4. Ik kleed me zoals is toegestaan in het schoolreglement.

 5. Op de trap, in de gangen en in de eetzaal ben ik rustig.

 6. In de eetzaal zorg ik voor goede tafelmanieren en houd me aan de afspraken.

 7. Ik volg de richtlijnen van de leerkrachten of begeleiders met toezicht.

 8. Ik snoep niet in de klas of op de speelplaats. ’s Woensdags breng ik enkel fruit mee.

 9. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje deel ik niet zelf uit aan de klasgenoten.

 10. Ik neem mijn turnkledij elke vakantie mee om te laten wassen.

 11. Mijn schooltas staat of hangt op de aangeduide plaats.

 12. Verloren voorwerpen bezorg ik aan de leerkracht.

 13. Ik verstop of neem niets weg van anderen.

 14. Ik heb respect voor materiaal en kledij van anderen.

 15. Zowel op de speelplaats als in de klas gedraag ik me als een sociale leerling, geen concurrent, wel een medeleerling. Ik denk hierbij aan de axenroos.

 16. Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

 17. Ik pest niemand en zet niemand aan tot pesten.

 18. Als ik ’s middags thuis ga eten, kom ik niet vóór 12.55 uur op de speelplaats.

 19. Zonder toelating ga ik nooit naar plaatsen waar ik niet mag zijn (keuken, technische ruimten…)

 20. Ik raak geen onderhoudsproducten of elektrische toestellen aan zonder toestemming.

 

 

 

Ik op de speelplaats

 

 1. Tijdens de speeltijd ga ik rustig naar het toilet, ik spoel door en was mijn handen.

 2. Papier en afval werp ik in de juiste afvalcontainer. Blikjes breng ik niet mee.

 3. Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga naar de rij. Bij het tweede belsignaal sta ik stil en geordend in de rij.

 4. Ik speel respectvol en ongevaarlijk op de speelplaats, ik houd me aan het doorschuifsysteem voor de aangeboden spelen en sporten.

 5. Ik breng geen speelgoed of andere persoonlijke spullen mee van thuis.

 6. Ik draag zorg voor het groen en de speeltuigen op de speelplaats en de speelweide.

 7. Tijdens de speeltijd blijf ik op de speelplaats en niet in de gangen of op het toilet.

 8. Om te zitten gebruik ik de banken.

 9. Mijn jas en boekentas horen op de aangeduide plaats.

 

 

 

Ik in de klas

 

 1. Ik houd me aan de klasafspraken.

 2. Brieven en nota’s geef ik onmiddellijk af.

 3. Ik laat mijn agenda op vrijdag handtekenen.

 4. Ik laat mijn rapport de dag van de uitreiking handtekenen en breng het de eerstvolgende schooldag terug mee.

 5. Ik maak mijn taken en leer mijn lessen tegen de afgesproken datum, als dit niet kan schrijven mijn ouders hierover een nota.

 6. Het nodige geld breng ik mee telkens de eerste schooldag van de week.

 7. Voor de turnlessen en de sportactiviteiten draag ik de sportuitrusting van de school.

 8. Ik schik mijn schooltas en neem enkel het nodige mee.

 9. Ik draag zorg voor mijn boeken en schriften en voor het materiaal van de school of van medeleerlingen.

 10. Ik werk steeds netjes en verzorgd.

 11. Ik spreek de directie, de leerkrachten, de secretaris, de ouders en de medeleerlingen steeds beleefd en vriendelijk aan.

 

 

 

IK HEB DEZE LEEFREGELS SAMEN MET DE KLASGENOTEN BESPROKEN EN ZAL DEZE ZO GOED MOGELIJK OPVOLGEN.

 

Bijlage 2 bij schoolwijzer: Lijst schoolteam 2011-2012

 

 

KLAS

TITULARIS

AMBULANTE LKR.

 

ONDERSTEUNEND

PERSONEEL

KLEUTERSCHOOL

 

 

1e kleuterklas A

 

Vincke Sabrina

 

op vrijdagg: vervanging

door Marianne Vandesompel

Extra ambulante kleuterjuf Lara De Ronde

met uitbreidende, flexibele onder-steuningsopdracht o.b.v. het groeiend aantal instappertjes

1e kleuterklas B

Greet De Bock

 

 op maandag: vervanging door Marianne Vandesompel

2e kleuterklas

De Westelinck Marjon


 

Christel Aerssens: ma & vr (kinderverzorgster)

3e kleuterklas

De Cauwer Chris

Van Erdeghem Sabine

 

 

LAGERE SCHOOL

 

L1

Verhees Eva

Christel Stuer

 woensdag vervanging juf Laura Raes

Pascal De Dycker

(zorglkr)

L2

Michaël Saliën

 

 

 

Pascal De Dycker

(zorglkr)

L3

De Gendt Stephanie

 

 

 

Pascal De Dycker

(zorglkr)

L4

De Meester Marijke (di nm + do nm)

Smet Christel

 

Marijke De Meester

(ext. differentiatie)

L5

Valerie De Jonghe

 

 

Marijke De Meester

(ext. differentiatie)

L6

De Westelinck Hilde

 

 

Marijke De Meester

(ext. differentiatie)

BEWEGINGSOPVOEDING

 

 

Turnleerkracht

LS, K3 en K2

Cattrysse Jonas

 

 

Leerkracht bew

 K1

Marianne Vandesompel

 

 

 

ONDERSTEUNDENDE FUNCTIES

 

 

Zorgcoördinator

De Dycker Pascal

 

 

 

media-coördinator

De Dycker Pascal

 

 

 

Secretaris

Martens Eric

 

 

 

DIRECTEUR

D’Hondt Lut

 

 

 

SCHOLENGEMEENSCHAP

 

 

Schoolniveau

Neels Ingrid

 

Preventieadviseur

 

Lln.- klas- en schoolniveau

Anné Carla

 

Psychotherapeute

 

 

 

Bijlage 5 bij schoolwijzer: Richtprijzen maximumfactuur 2010 - 2011

 

BIJDRAGELIJST OUDERS ( *) schooljaar 2010-2011

 

 

Deze richtprijzen zijn gebaseerd op de prijs die we vorig jaar dienden te betalen. Prijsaanpassingen door leveranciers of dienstverleners zijn bijgevolg mogelijk.

 

 

 

Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school een bijdrage * vraagt:

(LAGERE SCHOOL maximum 60,00 euro)

 

Leeruitstappen (1 of 2 x per jaar)........ per keer...................................... € 10,00

 

Schoolreis................................................................................................ € 20,00

 

Film en toneel (2 keer per jaar)........... per voorstelling........................... € 5,00

 

Kerstfeest................................................................................................ € 4,00

 

Occasionele activiteit(en) ....................................................................... € 20,00

 

Zwemlessen (om de 14 dagen)......... per beurt..................................... €2,20 (6elj. gratis)

 

Sportinitiatie............................................................................................. € 5,00

 

Turntruitje (met schoollogo) ................................................................... € 6,00

 

Turnbroekje ............................................................................................ € 11,00

 

Turnzak (met schoollogo) ...................................................................... gratis door ouderraad

 

Turnpantoffels (geen zwarte zolen)........................................................ zelf aan te kopen

 

badmuts ( in het zwembad aan te kopen ).............................................. € 1,25

 

Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school een bijdrage * vraagt:

(KLEUTERSCHOOL maximum 20,00 euro)

 

Leeruitstap (1 of 2 x per jaar) ................................................................. € 10,00

 

Schoolreis................................................................................................ € 10,00

 

Film en toneel (2 x per jaar)................ per voorstelling........................... € 5,00

 

Kerstfeest ............................................................................................... € 1,00

 

Occasionele activiteit(en) …………………………………………………€4,00

 

Activiteiten, diensten of materialen die de school vrijblijvend aanbiedt:

 

Middagverblijf...................................... per dag ...................................... € 0,50

 

Melk..................................................... per stuk ..................................... € 0,30

 

Chocomelk.......................................... per stuk ..................................... € 0,30

 

Dopido................................................. per jaar ...................................... € 27,00

 

Dokadi................................................. per jaar ...................................... € 27,00

 

Doremi................................................. per jaar ...................................... € 27,00

 

Zonnekind............................................ per jaar ...................................... € 33,00

 

Zonnestraal.......................................... per jaar ...................................... € 33,00

 

Zonneland............................................ per jaar ...................................... € 33,00

 

Diversen

 

Kerst-/Paas-/vakantieboek.................. per stuk...................................... € 5,00

 

Vakantieblaadjes................................. per stuk...................................... € 7,00

 

Nieuwjaarsbrief................................... per stuk...................................... € 0,60

 

Schoolfoto’s............................................................................................. € 14,00

 

1stecommunieboek................................................................................ € 4,00

 

Diversen.................................................................................................. € 10,00

 

Tijdschriften : zie folders

 

 

 

Bijlage 6 bij schoolwijzer: Verlofkalender 2011 - 2012

 

Bijlage 6 bij schoolwijzer: Verlofkalender 2011 - 2012

 

 

 

DATUM

WOONBOOT” OPVANGMOGELIJKHEDEN

 

ELVERSELE

TEMSE

OKT 3

ma

Lln. en lkrn

Facultatieve

Verlofdag

X *

 

 

OKT 31 – NOV 6

Ma-zo

Lln. en lkrn.

Herfstvakantie

 

x Niet van 31/10 t.e.m.2/11

NOV 11

Do

Iedereen

Wapenstilstand

 

 

 

NOV 30

wo

Lln. KS en LS

Pedagogische

studiedag

X *

 

 

DEC 26 – JAN 8

2 w

Lln. en lkrn.

Kerstvakantie

 

 

X Niet van

26/12 tem 30/12

FEBR 3

Vrij

Lln. KS en LS

Pedagogische studiedag

X*

 

FEBR 20-26

Ma-zo

Lln. en lkrn.

Krokusvakantie

 

 

X

APRIL 2 – 15

2 w

Lln. en lkrn.

Paasvakantie

 

 

X

APRIL 30

Ma

Lln. en lkrn.

Facultatieve verlofdag

X* ?

 

MEI 1

DI

iedereen

Feest v.d. arbeid

 

 

 

MEI 17

Do

Iedereen

Hemelvaart

 

 

 

MEI 18

Vrij

Iedereen

Brugdag

 

 

 

MEI 28

Ma

Iedereen

Pinkstermaandag

 

 

 

 

* wil zeggen: enkel indien voldoende inschrijvingen

 

Schoolgebonden activiteiten

 

 

DATUM

 

WIE

ACTIVITEIT

UUR

SEPT 7

wo

Ouders en lkrn.

Info-klasvergadering KS

 

19:30

SEPT 8

do

Ouders en lkr

Info-klasvergadering LS

19:30

 

SEPT 17

za

Lln,, ouders & sympathisanten

Eetfestijn t.v.v. de school

18:00 - 21:00

SEPT 18

zo

Lln,, ouders & sympathisanten

Eetfestijn t.v.v. de school

11:30 - 14:00

OKT 27

do

Grootouders en ouders KS

Grootouderfeest

13:30

OKT 28

vr

Grootouders en ouders KS

Grootouderfeest

13:30

FEBR 2

do

Ouders KS en LS

Oudercontact

 

Na schooltijd

APR 22

zo

Lln. L6 en fam.

Plechtige communie

 

11:00

MEI 13

zo

Lln.L1 en fam.

Eerste communie

 

11:00

JUNI 3

Zo

Lln,, ouders & sympathisanten

Schoolfeest

14:00 - 18:00

JUNI 27

Wo

Lln., ouders L6 en lkrn.

Proclamatie L6

19:30

JUNI 28

Do

Ouders KS en LS

Oudercontact

( uitgezonderd L6: op ma 25 juni)

Na schooltijd

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.