Anti-pestbeleid

Respectvol omgaan met anderen houdt in dat we elkaar aanvaarden in het “anders zijn” en dat we “niet pesten”. Meerdere initiatieven ter voorkoming van het pesten en ter bevordering van een positief schoolklimaat worden jaarlijks op het getouw gezet:

  • Begin september: Antipestlessenreeks in elke klas van de lagere school.

  • Half september: Ondertekening antipestcontract door elk kind van de lagere school.

  • Half september: Schriftelijke ouderbriefing rond het “no-blame” antipest stappenplan.

  • Februari: Dag van de diversiteit ( n.a.v. de Vlaamse Antipestweek )

  • Doorlopend: Leren omgaan met conflictsituaties via time-out, zelfreflectie en gesprek.

Bij een vermoeden of een melding van pesten wordt in samenspraak met de ouders, en de gepeste/pester de antipestprocedure volgens de "no-blame" principes opgestart. Bij het ontbreken van het gewenste effect bij deze aanpak worden de geldende orde- en tuchtmaatregelen opgestart.

Axenroos (zie ook website→Onze school→Axenroos)

Met een maandelijks onthaalmoment voor K3 en de lagere school wordt het axenroosdier van de maand in de verf gezet. De hoofdeigenschap van het dier wordt wekelijks gelinkt aan een klas- en speelplaatsactiepunt. Als kind krijg je een bril opgezet waarmee je kan reflecteren over je eigen gedrag. In het maandrapport wordt het correct, het ontbrekend of het overdreven gedrag op een respectvolle en uitnodigende manier geëvalueerd. (Voor achtergrondinfo inzake deze sociaalvaardigheidstraining verwijzen we graag naar de website)

 

Besmettelijke ziekten en luizen

Bij het vermoeden van een besmettelijke ziekte dient uw kind onmiddellijk thuis te blijven en hebben de ouders meldingsplicht zodat de school de nodige maatregelen kan treffen. Ook luizen zijn erg besmettelijk. In de wetgeving staat dat een kind bij wie luizen vastgesteld wordt, onmiddellijk uit de school dient verwijderd te worden tot een bewijs van behandeling op school is ingediend. Ook hier heeft men als ouder meldingsplicht zodat de school de nodige documenten en stappenplannen van het CLB met de kinderen uit de betrokken klas kan meegeven. Dankzij een vlotte medewerking en gezonde verantwoordelijkheidszin van elkeen kunnen we de nare gevolgen van besmettelijke ziekten zoveel mogelijk beperken.

 

EHBO

Alle leerkrachten krijgen op regelmatige basis nascholing E.H.B.O. Een kind dat zich verwondt krijgt eerste hulp toegediend. Bij ernstige verwondingen wordt een ouder of een door hen opgegeven persoon uit het inschrijvingsformulier: “verwittigen bij noodgeval” verwittigd. Bij onbereikbaarheid van één van deze betrokkenen neemt de school contact op met de huisarts van het kind, de spoeddienst, de tandarts,…

Wonden mogen op school uitsluitend met water en zuurstofwater worden gereinigd. De school is verplicht het medisch advies van de CLB- arts op te volgen. Het is belangrijk de school op de hoogte te brengen van bepaalde allergische reacties of medische problemen bij uw kind die een bijzondere verzorging eisen.

Evacuatie

De school heeft een brandevacuatieplan. In het kader van de veiligheid en preventie wordt zowel in de kleuter- als de lagere school twee keer per jaar een brandevacuatie gehouden.

Fruitdag

Omdat we het eten van fruit willen stimuleren is het op woensdag fruitdag. Het fruit wordt van thuis meegebracht. Op die manier vermijden we problemen betreffende smaak of eventuele allergieën. Die dag wordt de koek verplicht vervangen door een stuk fruit of groente en /of drankje. Bij de kleuters is het nodig dat het fruit reeds is voorgesneden. Een passende verpakking houdt het fruit fris en appetijtelijk.

Gezonde tussendoortjes

Er worden op de speelplaats enkel gezonde tussendoortjes genuttigd, géén snoep, kauwgom, chips en aanverwanten. Dit is ook niet toegestaan tijdens de pauze na het zwemmen! Een koek en drankje, een stuk fruit of groente zijn aan te raden. Energiedranken zijn niet toegestaan. De kleuters krijgen de kans om koek en drank te nuttigen in de klas voor het speelkwartiertje ’s morgens.

Lichaamszorg

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Daar hoort ook een goede lichaamszorg en een voornaam voorkomen bij. Kinderen dienen netjes gewassen en geborsteld te zijn. Verzorgde handen, tanden en propere kledij dragen bij tot een positief zelfwaardegevoel. Piercings, oorjuwelen voor jongens, schmink, tatoeages, extreem grote oorringen en alles wat vreemd is of afbreuk doet aan het “natuurlijk zijn” van een kind wordt op school niet toegestaan. De directeur behoudt hierover het recht een beslissing te nemen passend binnen het schoolklimaat.

Trendy of seizoensgebonden kledij voor thuis of vrije tijd is niet altijd passend als schoolkledij. We rekenen hierbij op de “goede smaak” van de ouders. Te korte rokken en té laag zittende broeken zijn niet toegestaan. Specifiek wat de kledij op “warme” zomerdagen betreft:

Wel toegestaan: deftige T-shirts en topjes of kleedjes met spaghettibandjes, geklede shorts en bermuda’s.

Niet toegestaan: Blote buik of rug, zeer korte shorts of rokjes en sandalen zonder hielriempje (slippers) omwille van de veiligheid bij het lopen, spelen en sporten.

Medicatie

Zieke kinderen horen op school niet thuis. De ouders van een kind dat ziek wordt tijdens de schooldag wordt gecontacteerd met de vraag om - indien mogelijk - het zieke kind op te halen. Op school kan wel koorts opgemeten worden maar mag geen medicatie ter bestrijding van pijn of koorts toegediend worden. De school is verplicht hierbij de richtlijnen van de CLB- arts op te volgen. Als uw kind zich ’s morgens ziek voelt of na een onrustige nacht met koorts, overgeven, buikloop… doet u er vaak beter aan het een (half) dagje te laten uitzieken.

Medisch Schooltoezicht zie ook schoolreglement 3.4. KSTS en website→Onze school→externen)

De klassikale medische CLB - onderzoeken liggen bij wet vast. Deze onderzoeken zijn leeftijdsspecifiek en worden uitgevoerd volgens overeengekomen standaarden. De ouders ontvangen hiervan een medisch verslag. Eventueel wordt men doorverwezen naar een specialist. Een goede samenwerking tussen de schoolarts en de ouders is in het belang van de lichamelijke gezondheid van uw kind. Volgende onderzoeken vinden jaarlijks plaats:

  • Algemene onderzoeken: 2e kleuterklas en 5e leerjaar; in het centrum te Sint - Niklaas

  • Gerichte onderzoeken: 1e kleuterklas, 1e leerjaar en 3e leerjaar; op school.

Deze onderzoeken omvatten meting van gezicht- en gehoorscherpte, meting lengte en gewicht, en een beperkt klinisch onderzoek.

Sociogram

Met de jaarlijkse afname van een sociogram peilen we naar het persoonlijk welbevinden en de sociale verbindingen van elke leerling binnen de klasgroep. Met de info hiervan wordt door de klastitularis op discrete manier omgegaan. Het vaststellen van negatieve relaties en gevoelens kan leiden tot een vertrouwelijk gesprek tussen het kind en zijn leerkracht of tot interventies die de leerkracht op klasniveau neemt ter bevordering van onderlinge relaties of de algemene klassfeer.

Taalgebruik

We houden van een keurige, verzorgde omgangstaal en lichaamstaal en hoeden ons voor scheldwoorden, verwijtende of vernederende woorden of uitdrukkingen.

Het is een goede gewoonte van leerkrachten, ouders en leerlingen om goeiedag te zeggen als ze elkaar ontmoeten.

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.