Team + contact

   G.V.B.Elversele, Priester Poppe

   Tel 052/46 42 78

   GSM 0468/324 658

   Fax 052/46 42 79

   directie@basisschool-elversele.be

 

 

 

Directie directeur Lut

 

Info bij gebruik mailadressen:

Communicatie via mailverkeer is een veelgebruikt kanaal, dat ook op school nuttig kan ingezet worden. Doch...

Houd er rekening mee dat de leerkracht niet verplicht is de mailbox dagelijks te lezen en te beantwoorden. Ziektemelding, problemen bij huistaken tegen de volgende schooldag, ongeschiktheid tijdens zwem – en turnlessen, heel dringende berichten.. worden daarom mondeling, telefonisch of via de agenda gemeld.

Wanneer kan u deze mailadressen dan wel gebruiken?

Voor tijdelijke situaties waarbij heen en weer verkeer noodzakelijk of wenselijk is en dit volgens afspraak met de leerkracht.

 

K1A juf Sabrina
K1B juf Greet
K2 juf Tine (t.v.v. juf Marjon)
K3 juf Sabine
  juf Chris
Kinderverzorgster juf Christel
Zorgjuf juf Marianne
   

 

 

Lagere school

 

L1A

L1B

meester Jolan

juf Christel

L2 meester Michaël
L3 juf Stephanie
L4 juf Christel
L5 juf Valerie
L6 juf Hilde
 Ambulante leerkracht (op dinsdag in L3) juf Kelly

Teamteacher L2

Zorgleerkracht 2e graad

Zorgcoördinator

juf Eva

juf Marijke

meester Pascal

Bewegingsopvoeding meester Jonas

 

Ondersteunend personeel  
Secretariaat Eric Martens
   
media – coördinator meester Pascal
© 2017 Vrije Basisschool Elversele.