Het gebeurt niet vaak dat we 'achter de schermen van onze school' - verslagjes op de website publiceren, maar dit keer maken we graag een uitzondering.  Want na 41 jaar, waarvan tien jaar als directeur, zwaait mevrouw directeur onze school uit.  Tijd voor haar pensioen!

Na de activiteiten met de leerlingen en kleuters in de voormiddag, werden heel wat genodigden op school verwacht voor een officieel afscheid.  Het schoolbestuur, parochiale medewerkers, (oud)voorzitters en secretarissen van de ouderraad, leden van de schoolraad, de woonboot, het poetspersoneel, de middagtoezichters, diocesane begeleiders, oud - collega's, haar man, het huidige schoolteam...allen tekenden ze met plezier present voor een mooi afscheid.

Meester Pascal sprak in naam van het schoolteam mevrouw directeur toe.  Hieronder kan je de volledige tekst terugvinden.  Na nog een laatste toespraak van mevrouw directeur zelf werd er natuurlijk een glaasje gedronken en een lekker hapje gegeten.

Dames en heren,

Welkom op deze warme namiddag. Vandaag vieren we een mijlpaal in de geschiedenis van onze school, namelijk het pensioen van onze mevrouw directeur, Lut D’Hondt. Ik ga dit doen aan de hand van de axenroos. Ik kan me voorstellen dat er onder jullie zijn die niet juist weten wat dit is, daarom even een korte toelichting.

Via de axenroos trachten we op school onze leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen. Dit gebeurt aan de hand van tien dieren.   Elk dier heeft eigen positieve en minder positieve eigenschappen en dit werd in een mooi verhaal gegoten, waarvan ik met veel plezier voor jullie, maar vooral voor mevrouw directeur, de inleiding herschreef. Want ik denk dat we een van de grootste fans van deze methode de voorbije jaren onder ons midden hadden. En daarom doop ik de axenroos voortaan om tot…

De axenlut

 Voorbij de Duivenhoek ligt een school.

Het is er mooi, leerzaam en gezellig.

De inwoners van de Priester Poppeschool kennen alle leeftijden: jonge kleuters, lagere schoolkinderen, maar ook leerkrachten die deze jongeren onderwijzen, in de ruimste zin van het woord.

Je gaat er heen te voet, met de auto, het openbaar vervoer of de fiets,

Maar altijd moet je door die schoolpoort.

Mensen die kwaliteit zoeken, vinden makkelijk de weg naar de Priester Poppeschool.

Lut De Pauw is heel fier op de Priester Poppeschool. De school blinkt, en waar het nodig is wordt deze vernieuwd met een likje verf, een speeltuintje hier en daar, een klimsteen voor de jonge avonturiers langsheen de muur, of een struikje waar het past. Opgaan in emmertjes, vogels, uilen, stoelen, natuur, poppeart… kan ze als de allerbeste. Lut De Pauw is daarnaast ook een volwaardige vertegenwoordiger van de Priester Poppeschool. Ze ontvangt kinderen en hun ouders als de beste, zorgt ervoor dat elke juf of meester zich over voldoende kindjes in de klas kan ontfermen. Maar pocherig doen en haar school op het hoogste blaadje plaatsen is niet aan Lut De Pauw besteed. Als school werk je elke dag keihard om het steeds beter te doen.

In de Priester Poppeschool ontmoet je misschien ook Lut De Steenbok. Zij verdedigt haar team door dik en dun. Is een ouder niet akkoord met een of andere keuze, zal ze steeds luisteren naar alle partijen en tot een constructieve oplossing komen.   Ook voor pesten is geen plaats op de Priester Poppeschool. Wordt dit toch opgemerkt, zal Lut De Steenbok steeds alle betrokkenen horen en de hele situatie letterlijk uittekenen in haar kladschrift, als het moet zelfs enkele keren. Ja, streng optreden als het moet, kan ze als de beste.

Gedurende de voorbije tien jaar lieten verschillende reizigers telkens wel iets achter op de Priester Poppeschool. Lut De Poes kan als de beste alle achtergelaten spullen en ideeën omzetten in schooleigen documenten. Ze is een kei in genieten van de onderwijsvernieuwingen die ons onderwijs de voorbije jaren overspoelden.   IGDI, muzofiches, ADI, executieve functies, ZILL… Lut De Poes spint tevreden bij het verorberen van de theoretische en praktische uitwerking.   Tot de laatste weken van haar verblijf in de Priester Poppeschool verdiepte ze zich in het kwaliteitsvol ploeteren. Zou ze na haar carrière nog een kleuteropvang starten? Ik denk het niet, maar het zegt veel over Lut De Poes. Blijvend bijscholen tot de allerlaatste dag schreef ze ongetwijfeld zelf in haar functiebeschrijving.

Ook Lut De Bever verblijft in de Priester Poppeschool. Haar vind je bijvoorbeeld terug in een hoekje van de leraarskamer. Achter de deur staat een kast met pleisters en watten en zo.   Gewonde kinderen komen graag naar daar voor de nodige verzorging. Daar knappen ze helemaal op. Kinderen in een moeilijker thuissituatie vinden ook bij Lut De Bever de steun die ze nodig hebben.   Krijgt een kind te weinig kansen, dan zal Lut De Bever er sowieso het maximale uithalen. Is er echter iets kapot in de school, dan zal Lut De Bever ook de handen uit de mouwen steken om ervoor te zorgen dat alles piccobello werkt.

‘Nooit meer op de dool in de Priester Poppeschool’, weerklinkt al jaren in de gangen. Ja, hier is iedereen thuis! En wie het verdient, jong of oud, krijgt een compliment of schouderklopje van Lut De Wasbeer. Ze kent alle leerlingen in de school. Ze kent de kracht van haar team. Ze kent de talenten van elkeen. En daar gaat ze dan mee aan de slag.

 

’s Avonds is het stil op school. Kinderen liggen al lang in bed, veel leerkrachten komen hier niet meer. Maar in het bureau van Lut De Schildpad weerklinkt klassieke muziek en wordt er nog duchtig gewerkt. Mails beantwoorden, plannen smeden voor de toekomst, rechttrekken wat eventueel minder vlot verliep… Lut De Schildpad kan het allemaal. Is het echt al zo laat? Vlug rijdt ze naar haar huis en werkt daar nog wat verder. Een mail na middernacht zal morgenochtend wel gelezen worden.   En wordt er al eens geklaagd, dan is een verontschuldiging zeker op z’n plaats. Maar zeker en vast niet zonder tal van argumenten of een of ander plan.

Lut De Uil is dan weer iemand waarop je sterk kan vertrouwen. Geheimen zijn bij haar zeker en vast veilig. Roddels strooit ze nooit in ’t rond…een wijze uil lijkt voor haar wel uitgevonden. Lut De Uil verblijft heel veel uren op school. Bereikbaar quasi dag en nacht.

Lut kijkt naar de beweging in de Priester Poppeschool. Zij is een havik en weet al wat er gebeurt. Loopt een leerling er de kantjes af, dan volgt gegarandeerd een goed gesprek. Op een vriendelijke, kordate manier even wijzen op eventuele moeilijkheden bij het volgend rapport.     Maar ook elke onderwijsvernieuwing wordt kritisch onder de loep genomen. Dat moet ook, want als je op alles zou springen, wordt het chaos, is haar devies. Lut De Havik zorgt met haar kritische spirit voor een school die soepel draait. Een school om fier op te zijn!

Nieuwe plannen uitwerken en voorstellen, werkgroepen samenstellen en leiden en daarbij massa’s verantwoordelijkheid opnemen…Lut De Leeuw doet het allemaal. Als ouders, leerlingen of leerkrachten het niet zo goed meer weten, geeft Lut hen goede raad.

En hoor… In de gangen en de klassen is het een drukte van jewelste. Hé, alle kinderen en leerkrachten zijn volgzaam als kamelen. Allen weten ze perfect wat kan en niet kan op school. Het werken is er aangenaam, de kinderen maken evolutie, de ouders hebben vertrouwen in de school. En dat hebben we te danken aan Lut…mevrouw directeur!

Wat zij hier vandaag zal achterlaten is een school die perfect werkt, een school waar we trots op mogen zijn, en schoenen...

Zelf viel het me niet zo op de voorbije jaren, maar de collega’s vertelden me dat je een mooie collectie schoenen hebt, Lut.   De schoenen die je zal achterlaten komen uit jouw figuurlijke collectie, en zijn behoorlijk groot. De zolen zijn van kwaliteit, de veters zullen we, samen met de nieuwe directie, moeten binden.

Mevrouw directeur,

Lut,

In naam van alle leerlingen,

In naam van het volledige schoolteam,

Bedankt voor de fijne jaren!

 

 

De leerkrachten en meneer Eric bleven na de receptie nog een hele tijd op school hangen, want het einde van het schooljaar werd traditioneel afgesloten met een etentje. Dit keer niet op restaurant, maar op school zelf.  Een heel lekkere barbecue werd klaargemaakt.  Het schooljaar werd afgesloten met een meer dan gezellige avond.

 

 
© 2019 Vrije Basisschool Elversele.