Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogisch personeel. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.Samenstelling schoolraad:


  • Afvaardiging van gemandateerden: Chirstel Stuer (voorzitter), Pascal De Dycker (directie)

  • Afvaardiging van personeel: Hilde De Westelinck, Sabrina Vincke, Sabine Van Erdeghem

  • Afvaardiging van ouders: Els De Belie, Katrien Vereecken, Caroline Mous

  • Afvaardiging lokale gemeenschap: Chris Vervaet, Katrin Deschuttere, Lennert Van den Abeele, Sam Van den Abeele