We bieden het schoolreglement en de schooleigen infobrochure elektronisch aan. Dat komt in de eerste plaats het milieu ten goede en het zorgt ook wel dat de school minder onkosten heeft. We hopen dat dit voor jou volstaat.

Indien je het echt nodig vindt, kan je bij de directeur een versie op papier aanvragen.

Schoolreglement

Infobrochure onderwijsregelgeving

Bijdragelijst

Schoolbrochure

Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs